Genel

Geçmişten Günümüze Türklerin Kullandığı Alfabeler

Türkler tarihte bilinen en köklü milletlerden biridir. Orta Asya başta olmak üzere tarih boyunca oldukça geniş bir alanda yayılım gösteren Türkler göç ettikleri yerleri kültür merkezi haline getirmişlerdir. Yerleştikleri yerlerdeki diğer toplumlarla temas halinde olmuşlar ve dönem dönem buna bağlı olarak çeşitli yazılar ve çeşitli alfabeler kullanmışlardır. Türklerin kullanmış oldukları alfabeler  sıralanacak olursa; Göktürk Alfabesi: Yazı metinleri

İpek Kumaş Nasıl Yapılır ?

Tarihin en eski kumaşlarından biri olan ipek; yumuşaklığı, parlaklığı, rahatlığı ve gösterişliliği insanların her daim ilgisini çekmeyi başarmıştır. Binlerce yıl önce ilk üretimi Çin’de yapılmıştır ve hala o zamanki kadar değer taşımaktadır. Teknoloji ve metotlar ne kadar gelişirse gelişsin ipek hala ekonomik değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. İpek neden çok pahalıdır? Bunu anlayabilmek için bu büyüleyici

Cumhurbaşkanı nasıl seçilir ve görevleri nelerdir ?

Ülkemiz, parlamenter demokrasi yöntemi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Bunun anlamı devlet başkanlığı vasfına sahip olan bir Cumhurbaşkanı ve asıl yürütme görevine sahip olan başbakan ve bakanlar kurulunun varlığıdır. Yasama yetkisi de yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir. Önceleri anayasa ile belirlenmiş olan Cumhurbaşkanlığı seçimini Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine getiriyordu. Ancak yasa değişimi ile birlikte